ohlaseni pozaru

děčín

NÁHODNÁ FOTKA

STATISTIKA

TOPlist

Historie dobrovolných hasičů

v Boleticích nad Labem

           První zmínka o Boletických hasičích je z roku 1879,kdy si tamní hasičské družstvo pořídilo stříkačku zakoupenou v Lipoldu v Sasku. Díky tomuto v roce 1880 vzniká hasičská zbrojnice,kde se členové hasičského družstva učili zacházet s hasičským nářadím. Založení spolku předcházela předběžná schůze konaná 14.6.1902. Hlavní zakládající schůze dobrovolných hasičů v Boleticích se konala v tehdejším Fieberově hostinci necelý měsíc po té a to 3.7.1902. První představenstvo bylo zvoleno 23.8.1902,funkci velitele získal Hermann Beckel,zástupcem se stal Eduard Seidel a zapisovatelem Emil Beckel.

           K vyhlašování poplachu byl využíván zvon umístěný v hasičské zbrojnici,v důsledku 1.světové války byl 3.11.1917 sejmut a odevzdán do sběru pro válečné účely. Hasiči se,ale nedali a 16.11.1919 vzniká díky boletickým ženám sbírka na zakoupení nového požárního zvonu. Sbírka pod názvem „Glockenkranz“ měla obrovský úspěch a tak obec 9.12.1919 objednala zvon nový za vybranou částku 1950 Kč. Zvon vážící 42 kg o průměru 40cm se poprvé rozezní 9.2.1920.

           První událost u které zasahovali dobrovolní hasiči z Boletic nad Labem byl požár v Lesním Mlýně u Gaudeka dne 18.12.1902. V roce 1930 v důsledku zvýšenému počtu požárů byli dobrovolní hasiči nuceni ke zvýšeným ochranným opatřením. Pro tento účel byla na dolním toku potoka Kamenička zřízena jednoduchá zařízení zadržující vodu (rumpálem zdvihatelné prkenné hráze),která pak byla k okamžitému použití. V horní časti obce ke stejnému účelu sloužily k regulaci potoka vyzděné prohlubně,v nichž se držela voda. Událostí,kterých se dobrovolní hasiči z Boletic účastnili a napomáhali tak k likvidaci,patří za mnohaletou historii sboru celá řada. Mezi nejrozsáhlejší řadíme povodně v roce 1979,2002 a 2006. Povodně v srpnu 2002,které zasáhly velkou část naší země,patří k nejrozsáhlejším. Nocovali jsme v hasičské zbrojnici připraveni kdykoli vyrazit do postižených oblastí. Naše jednotka byla rozdělena do několika skupin a tak zasahovala v Těchlovicích,kde v důsledku povodně uvízlo na břehu utržené plavidlo,v příhraničním Hřensku,které bylo zcela zdevastováno a napomáhali jsme k obnovení životaschopnosti obce a vyjížděli jsme do mnoha dalších povodní zasažených oblastí. Nemalou částí událostí byli požáry lesního porostu v roce 1976 na Maxičkách,při jehož likvidaci se účastnilo na 300 hasičů,nebo požáru lesa v Jetřichovicích na děčínsku ve dnech 22.-28.7.2006. Samozřejmě jsme povoláváni k řadě požárů objektů,technické pomoci jako i námětových cvičení k zdokonalování naší připravenosti.

             Současná hasičská zbrojnice byla v pořadí druhou a byla vybudována v roce 1955 s bytem a garáží. Sbor dobrovolných hasičů samozřejmě za mnohaletou činnost disponoval řadou techniky,kdy postupně vysloužilou nahrazovala technika modernější. První zmínka je z 16.7.1912 kdy dobrovolný hasičský sbor dostal mechanický výsuvný žebřík.V roce 1928 dne 11.9. zakoupila obec pro své hasiče za 39 831 Kč od firmy E.Flader z Pleil-Sorgenthalu motorovou stříkačku,tuto 15.11.1936 nahradila nová od firmy Hans Plader. V roce 1955 darovalo VPÚ vůz Mercedes,o jedenáct let později bylo sboru přiděleno starší vozidlo Praga V3S po úpravě s kapacitou na 5000 litrů vody. V březnu1970 zakoupil MěNV nový GAZ M,na kterém bylo třeba pro účely hasičů udělat řadu úprav. V témže roce dne 29.5. převzali ještě vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25,kde jim však radost kazil fakt,že se vůz nevešel do vrat zbrojnice a tak nezbývalo než snížit práh vrat o 30 cm. V roce 1981 nahradil M 464 vůz Avia,velkou událostí pro dobrovolné hasiče z boletic bylo zakoupení od města Děčín nové autocisterny v hodnotě 6,2 milonu Kč Pragy Golden NTS 265. Mezi vozy které dorazili k boletickým patří Volkswagen Transportér DA a převedená Tatra T148 od dobrovolných hasičů ze Starého města. V součastné době sbor disponuje třemy vozy a to DA Volksvagen Transportér, CAS 24-Tatra 815 a CAS 32-TATRA 815 6x6

                 Sbor má 66 členů z toho 23 ve výjezdové skupině. Pod velením velitele dobrovolných hasičů pana Romana Daňka,který je ve funkci od roku 1991,zástupcem velitele Ladislavem Provazníkem a starostou sboru Jiřím Vrátilem. Od roku 2018 vedeme hasičský kroužek Mladý hasič při ZŠ Míru v Boleticích nad Labem. Sbor se účastní řady hasičských soutěží,jsme členy SH ČMS. V roce 2012 jsme oslavili 110 let založení sboru v Boleticích nad Labem.

CO NÁS ČEKÁ

Žádné události

POČASÍ V DĚČÍNĚ

 osh

JSDH Boletice - Děčín | Magistrát města Děčín